Nilai-nilai yang Terkandung dalam Sila Kesatu dan Sila Kedua Pancasila (Halaman 22-27)


Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar.

Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur.

Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong menolong di antara mereka sangat tinggi.

Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapat mu pada kolom di bawah ini!

Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, semangat tolong menolong di antara mereka sangat tinggi.  Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapat mu pada kolom di bawah ini!


Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. 
Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. 

Pahami kelima sila Pancasila berikut ini.

Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini.
Sila-sila Pancasila

Contoh Sikap yang sesuai dengan sila Kesatu Pancasila

 • Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya
 • Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
 • Rajin beribadah.
 • Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
 • Hormat menghormati, bekerja sama antar pemeluk agama. 

Contoh Sikap yang sesuai dengan sila Kedua Pancasila

 • Tidak membedakan-bedakan teman dalam bergaul.
 • Saling mambantu dan menolong antarsesama manusia.
 • Menjengguk teman atau orang yang sedang sakit.
 • Saling mencintai sesama manusia.
 • Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 • Tidak semena-mena terhadap orang lain.Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai berikut. 
1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain 
3. Kerukunan antarumat beragama.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Kemanusian yang Adil dan Beradab” sebagai berikut.
1. Persamaan derajat 
2. Menghargai hak asasi manusia 
3. Solidaritas antar sesama manusia 
4. Perdamaian.

---Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila kesatu dan sila kedua.


Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu.

Diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila kesatu dan sila kedua.


Sikap yang Sesuai dengan Sila 1

Sampaikan jawabanmu di depan kelas. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kesatu Pancasila. Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya.

Contoh Sikap yang Sesuai dengan Sila 1
 • Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya
 • Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
 • Rajin beribadah.
 • Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan.
 • Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama 
Sikap yang Sesuai dengan Sila 2

Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila.
Pilihlah dua dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan.  
Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya.
 • Tidak membedakan-bedakan teman dalam bergaul.
 • Saling mambantu dan menolong antarsesama manusia.
 • Menjengguk teman atau orang yang sedang sakit.
 • Saling mencintai sesama manusia.
 • Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 • Tidak semena-mena terhadap orang lain.
Powered by Blogger.