Menyayangi Binatang - Sikap yang Sesuai dengan Sila Pancasila (Halaman 141)


Menyayangi binatang adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila.  

Bacalah cerita berikut.


Tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila.

Tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditunjukkan oleh Edo terkait penerapan sila Pancasila.
Powered by Blogger.