Pengertian Pantun Kanak-Kanak, Pantun Muda dan Pantun Tua (Halaman 30)

Pantun merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Nasihat bagi individu maupun kelompok. 

Pantun dapat digolongkan menjadi tiga (3) sesuai siklus kehidupan (usia) manusia. Ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua.
 

Pantun kanak-kanak berisi tentang suka cita. Pantun muda berisi tentang perkembangan. Pantun tua berisi tentang nasihat. 
 

Berikut ini pengertian pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua.


Contoh Pantun Kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua, klik disini 
Powered by Blogger.