Sikap atau Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-nilai yang Terkandung dalam Sila-sila Pancasila (Halaman 24)

Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam silasila Pancasila.Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Powered by Blogger.