Bahan Konduktor dan Isolator (Halaman 137)

Bahan Konduktor dan Isolator
Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas.  Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor.

Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga.

Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator, antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita.

Penggunaan bahan konduktor dan isolator, dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut, tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya.
---

Kata, Arti dan Contoh dalam Kalimat

Kata: BahanArti: Barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu; bakal;Panci terbuat dari bahan aluminium
Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. 
MenghantarMengirimkan (membawa) ke:Logam besi dapat menghntar panas dengan baik
Bahan isolator sulit menghantar panas.
KonduktorBenda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suaraBeberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium
Ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor.
IsolatorPenyekat atau pengisolasi Isolator merupakan jenis bahan yang memiliki sifat berlawanan dengan bahan konduktor.
Isolator bersifat tidak menghantarkan panas.
SemikonduktorBahan yang mempunyai daya hantar panas/listrik antara konduktor dan isolatorBahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika.
Bahan semikonduktor yang paling sering digunakan pada komponen elektronika adalah Germanium (Ge) dan Silikon (Si).
AlatBenda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu: perkakas; perabot(an)Isolator melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan.
Panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur.
Powered by Blogger.