Ciri dan Deskripsi Tentang Bagian Tumbuhan (Hal. 16)

No.Nama Bagian TumbuhanCiri-ciriDeskripsi
1.
Berada di dalam tanah
Tidak mengandung klorofil
Ujung berbentuk runcing
Memperkokoh tumbuhan
Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Tidak seperti batang dan daun yang berwarna hijau, warna akar tidak hijau tetapi kuning atau keputih-putihan. Ujung akar berbentuk runcing dan memiliki tudung akar, Akar memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya.
2.batangBerada di atas tanah
Tempat munculnya daun, buah, dan bunga.
Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. 
3.daunMemiliki zat hijau daun
Tempat fotosintesi
Memiliki tulang daun
Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun, dan helaian daun. Berdasarkan tulang daunnya daun dibedakan menjadi menyirip, menjari, sejajar, dan melengkung
4.bungaBunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan,
Biasanya berwarna mencolok
Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Biasanya bunga berwana mencolok. Warna yang menarik itu berguna untuk memikat lebah atau serangga lainnya agar hinggap pada bunga. Serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyerbukan.
5.buahBuah berfungsi melindungi biji.
Buah merupakan timbunan makanan
Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Timbunan makanan tersebut disimpan oleh tumbuhan di dalam buah.
6.bijiDihasilkan oleh tumbuhan berbunga
Biji dilindungi daging buah
Biji merupakan calon tumbuhan baru.
Ada yang beeping satu dan berkeping dua
Biji dihasilkan oleh tumbuhan yang memiliki bunga. Biji merupakan hasil pembuahan dari penyerbukan yang dilakukan bunga. Biji biasanya terdapat dalam buah, biji dilindungi oleh daging buah. Biji ada yang berkeping satu (monokotil) dan berkeping dua (dikotil)
Powered by Blogger.