Unsur-unsur Pola Batik

Pola Batik adaalh susunan motif hias batik secara keseluruhan. Pola batik merupakan susunan dari unsur-unsur tertentu sehingga menjadi satu kesatuan yang baru. Untuk mengetahui tentang pola batik, kita harus mengetahui unsur-unsur tersebut. Pola batik tradisional biasanya terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu motif pokok, motif pengisi bidang, dan motif isen (isian)
A. Motif Pokok
Motif Pokok adalah motif yang menjadi motif inti dari keseluruhan pola pada batik. Biasanya motif pokok menjadi nama dari jenis batik, misalnya motif pokok bunga buketan menjadi nama batik buketan.

B. Motif Pengisi Bidang
Motif pengisi bidang adalah motif di luar motif pokok yang mengisi bidang secara keseluruhan. Motif pengisi bidang bentuknya lebih kecil daripada motif pokok.


C. Motif Isen
Motif isen adalah motif yang berfungsi untuk mengisi (melengkapi) motif pokok. Motif isen biasanya berbentuk garis-garis dan titik-titik. Berikut adalah beberapa contoh bentuk Isen-isen.

Motif pokok terdiri atas motif-motif inti hiasan batik. Contoh di bawah ini berbentuk motif buketan. Motif dalam keadaan kosong seperti ini disebut klowongan.

Motif pokok berbentuk klowongan kemudian diisi dengan motif-motif isen. Batik motif pokok yang diberi motif isen disebut batik reng-rengan. Pada gambar di bawah motif isen-isen yang dipakai adalah cecek-cecek (titik-titik), sawut (garis), cecek sawut (titik dan garis), serta manggaran. 


Motif pokok yang telah diisi dengan motif isen selanjutnya dilengkapi dengan motif isian bidang di luar motif pokok. Bentuk motif isian bidang ada beberapa macam, antara lain titik, ukel, laseman, dan lain-lain.
Powered by Blogger.