Soal Ulangan Mid Semester 2 Kelas V - Matematika


I.   Pilihan Ganda Berilah tanda silang (X) pada huruf A,B,C atau D didepan jawaban yang benar !


1.   Bentuk persen dari  ¾  adalah……………..
      a. 29 %                                 
      b. 25 %                        
      c. 35 %                      
      d. 75 %

2.   Bentuk persen dari ½  adalah………………
      a. 50 %                              
      b. 25 %                         
      c. 35 %                     
      d. 75 %

3.   Perhatikan bilangan berikut  23,12 angka 1 menempati tempat……………………
      a. persepuluhan                    
      b. satuan                        
      c. puluhan                  
      d. perseratusan

4.   ½ bila diubah ke pecahan decimal menjadi……….
      a. 5                                     
      b. 0,5                             
      c. 0,2                            
      d. 0,3

5.   ¾ bila diubah ke pecahan decimal menjadi……….
      a. 5                                     
      b. 0,5                             
      c. 0,75                          
      d. 0,34
 
6.   0,25 bila diubah ke pecahan biasa menjadi…………..
      a. 2/3                                   
      b. ½                             
      c. ¼                             
      d. 1/5

7.  1/4 +2/5 =…………….
      a.2/3                                   
      b. ½                             
      c. ¼                              
      d. 1/5

8.  1/6 + 2 1/3 =……………….
      a. 2 2/3                                 
      b.                            
      c. 3¼                             
      d. 1/5

9.  1   3/6  + ¼  + 2/3 = ……………………….
      a. 2  2/3                                
      b.  2  5/12                      
      c. 3¼                            
      d. 1  7/12

10. 5 -  1/4 =…………………….
      a. 4  2/3                                
      b. 4  5/6                        
      c. 3¼                             
      d. 4  ¾


II.   Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat !

1.  ½  - ¼  =………………………………..

2.  7/8 – ½  - ¼  =……………………………..

3.  4/8 =…………………………..%

4.  4 x ½  =…………………………..

5.  2/4 x 1/3 =…………………………..
Powered by Blogger.