Puasa

Pengertian Puasa

Puasa merupakan rukun islam ke 4. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Puasa adalah suatu ibadah berupa menahan lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari disertai niat dan syarat tertentu. Puasa hukumnya fardu ain bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat wajib puasa. Dalil tentang perintah puasa adalah Q.S. Al Baqarah ayat 183 yang berbunyi:

يا ايها الذ ين ا منوا كتب عليكم الصيا م كما كتب على الذ ين من قبلكم لعلكم تتقون.

“Hai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.”
Umat Islam diperintahkan berpuasa supaya bertaqwa. Puasa diperintahkan sejak tahun ke-2 hijriyah.

Puasa terdiri dari 3 macam, yaitu:
a. Puasa wajib
 • Puasa Ramadan
 • Puasa qada (untuk mengganti)
 • Puasa nazar (karena janji)
 • Puasa kifarat (sebagai denda)
b. Puasa sunnah
 • Puasa Tanggal 10 muharam
 • Puasa Tanggal 9 zul hijjah (arafah)
 • Puasa Senin kamis
 • Puasa Tanggal 13, 14, 15 tiap bulan
 • Puasa 6 hari di bulan syawal
 • Puasa di bulan sya’ban
c. Puasa yang diharamkan
 • Puasa wisal (terus menerus)
 • Tanggal 1 syawal dan 10 zul hijjah (hari tasyrik)
 • Tanggal 11, 12 dan 13 zulhijjah (hari nahar)
Ketentuan Puasa Ramadan

1. Syarat wajib puasa:
 • Islam
 • Baligh
 • Berakal
 • Kuat puasa
 • Tidak sedang haid atau nifas
 • Sampai dakwah padanya
2. Syarat sah puasa:
 • Islam
 • Mumayiz
 • Suci dari haid dan nifas
 • Pada waktu yang diperbolehkan puasa
3. Rukun Puasa:
 • Niat di malam hari, Lafaz niat puasa:
نويت صوم غد عن ا د ا ء فرض شهر رمضا ن هذه السنة لله تعالى
 • Menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari
4. Hal-hal yang membatalkan puasa:
 • Makan dan minum dengan sengaja
 • Muntah dengan sengaja
 • Bersetubuh
 • Melahirkan atau keluar haid
 • Keluar mani
 • Gila
 • Murtad, keluar dari Islam
5. Orang yang diperbolehkan tidak puasa:
 • Dalam perjalanan jauh
 • Hamil
 • Menyusui
 • Sakit keras (mengqada di hari lain)
 • Orang tua yang sudah tidak kuat puasa (membayar fidyah)
6. Sunnah puasa:
 • Menyegerakan berbuka
 • Berbuka dengan yang manis
 • Memberi makan orang yang berbuka
 • Berdoa saat berbuka
اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت برحمتك يا ارحم الرا حمين
 • Mengakhirkan makan sahur
 • Memperbanyak sedekah
 • Memperbanyak tadarus
7. Hikmah puasa
 • Ungkapan rasa syukur kepada Allah
 • Melatih kejujuran
 • Menumbuhkan rasa sosial pada sesama
 • Menjaga kesehatan
8. Hal-hal yang merusak pahala puasa
 • Melakukan perbuatan tercela seperti berkelahi, menghina orang lain, berdusta, berkata kotor, mengumpat, bersumpah palsu, dengki, memfitnah, menggunjing dan lainnya.
 • Dengan sengaja melihat gambar maksiat, melihat perbuatan maksiat, melakukan maksiat seperti berjudi dan lainnya.
Sumber: damaruta.blogspot.com dari sooal.blogspot.com
 
Powered by Blogger.