Pengertian dan Klasifikasi Tumbuhan Paku (Pteridophyta)

Tumbuhan paku umumnya sudah berupa tumbuhan kormus, artinya sudah mempunyai akar, batang dan daun sejati. Perkembangbiakannya dengan spora.
Batangnya kebanyakan tumbuh di bawah tanah. Batang semacam ini disebut rimpang atau rhizoma, tetapi tidak semua tumbuhan paku memiliki rhizoma sebagian memiliki batang yang tumbuh tegak diatas tanah dan tumbuhan paku seperti ini disebut paku pohon. Paku jenis ini tumbuh baik dalam lingkungan dengan suhu panas dan lembab.

Daun paku yang muda memiliki ciri khas menggulung pada bagian ujungnya. Pada permukaan bawah daun yang dewasa sering dijumpai bintik-bintik hitam yang disebut sorus. Didalam sorus terdapat banyak kotak spora (sporangium) dan dilindungi oleh suatu selaput yang disebut indusium. Siklus Hidup
 
Tumbuhan Paku
Daur hidup paku:
 
Klasifikasi tumbuhan paku
Berdasarkan spora yang dihasilkan, tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 3
yaitu:
  1. Paku homospor yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan ukuran dan jenis yang sama, sperti ditemukan pada paku hias Adiantum cuneatum, Pteris ensiformis, Lycopodium cernuum (paku kawat), dan sebagainya.
  2. Paku heterospor, yaitu tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan jenis dan ukuran yang berbeda,spora berukuran besar yang disebur makrospora dan spora yang berukuran kecil disebut mikrospora. Paku heterospor ditemukan pada tumbuhan paku sampan (Salvinia natans), dan paku rane (Selaginella wildenwoii).
  3. Paku peralihan, yaitu jenis tumbuhan paku yang memilki ukuran yang sama tetapi jenisnya berbeda, sperti ditemukan pada tumbuhan paku ekor kuda (Equisetum debile).
Klasifikasi tumbuhan paku dibagi atas 4 kelas, yaitu:
 
1. Kelas Psilotinae (Paku telanjang)
 
Pada kelas ini dikelompokkan banyak jenis tumbuhan paku yang telah menjadi fosil, tetapi hanya ada dua marga yang belum punah. Psilotinae termasuk tumbuhan paku tingkat rendah. Sporofit pada tumbuhan paku kelas ini mempunyai cirri yaitu tidak mempunyai akar sejati tetapi masih berupa rhizoid, mempunyai batang yang sering tidak berdaun sehingga disebut sebagai paku telanjang. Kalau ada daun maka tidak berurat daun.
 
Sporangiumnya tunggal terletak di ujung cabang atau ketiak daun. Dua marga yang masih hidup yaitu Psilotum yang hidup di daearah tropika dan subtropika serta Tmesipteris. Contoh yang sudah menjadi fosil adalah Rhynia.
 
2. Kelas Lycopodinae
 
Jenis tumbuhan paku yang temasuk kelas ini mempunyai ciri, yaitu sporofit yang sudah memiliki atas akar, batang dan daun. Tumbuhan paku kelas ini berupa tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Memeliki batang kecil dengan percabangan menggarpu (dikotom). Daun umumnya banyak berukuran kecil tersusun dalam lingkaran, spiral atau berhadapan. Sporangium yang dihasilkan tunggal terletak pda ketiak daun. Daun yang fertile disebut sporofil. Sporofil-sporofil biasanya terdapat pada ujung cabang. Kumpulan sporofil pada paku kelas ini disebut strobilus, yaitu struktur penghasil spora menyerupai kerucut.
 
Bebebrapa contoh tumbuhan paku kelas Lycopodinae:
a. suku : Lycopodiaceae marga: Lycopodium (paku kawat): paku homospor.
b. Suku : Selaginellaceae marga : Selaginella paku rane), paku heterospor
 
3. Kelas Equisetinae
 
Kelompok tumbuhan paku yang temasuk kelas ini memilki cirri batangnya beruas, berbuku dan berongga, mengandung silkia. Daun kecil-kecil seperti sisik, terletak melingkar pda buku-buku. Sporangiumnya melekat pada sporofil yang berbentuk perisai dan bertangkai. Sporofil tersusun menjadi strobilus yang letaknya diujung percabangan. Spora yang dihasilkan mempunyai bentuk yang sama dilengkapi dengan empat ekor (elatera) yang berfungsi dalam proses penyebaran dan berdifat higroskopik, dalam keadaan kering mengembang, dan dalam keadaan basah akan menggulung. Para ahli taksonomi mengelompokkan tumbuhan paku jenis ini termasuk dalam paku peralihan tetapi ada pula yang mengelompokkanya sebagai paku homospor.

Kelas ini hanya terdiri dari satu bangsa saja, yaitu equisetales dan satu suku equisetaceae serta terdiri dari satu marga Equisetum yang sering disebut paku ekor kuda.
 
4. Kelas Filicinae
  • Jenis tumbuhan paku yang termasuk kelas ini merupkan golongan paku yang terbesar jumlahnya. Tersebar di seluruh dunia. Kebanyakan di daerah tropika berupa tumbuhan darat. Bebberapa marga berupa tumbuhan paku air.
  • Ciri khas tumbuhan paku kelas ini daunnya besar, pada waktu muda tergulung. Kedudukan daunnya menyirip. Spora dihasilkan dalam sporangium yang tersusun dalam kumpulan sporangium yang disebut sorus (jamak=sori) yang umumnya terletak pada permukaan bawah daun. Paku kelas ini umumnya termasuk paku homospor dan paku hetrospor.
Beberapa contoh tumbuhan paku kelas Filicinae:

a. Bangsa: Filicales 
Suku : Polypodiaceae
Marga : Asplenium, paku pandan
Platycerium bifurcatum, paku menjangan
Adiantum cuneatum, suplir
 
b. Bangsa : Hydropteriadales (paku air)
Suku : Marsileaceae
suku: salviniaceae
Marga : Marsilea (paku semanggi
marga: Salvinia (paku sampan)
Azolla pinnata
 
Sebagain besar tumbuhan paku banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias, seperti suplir, paku menjangan, paku tiang (Alsophyla), paku sarang burung (Asplenium nidus). Disamping itu bebrapa jenis telah dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat seperti obat antidiuretika (beser) seperti Lycopodium (paku kawat). Ada juga yang dimanfaatkan sebagai lalab dan sayuran seperti semanggi dan paku garuda (Pteris sp.). Paku Azolla pinnata sering dimanfaatkan sebagai pupuk hijau, yang dapat menyuburkan tanah pertanian. Daun tumbuhan paku air ini bersimbiosis dengan alga biru Anabaena azolae yang dapat mengikat nitrogen dari udara.
Powered by Blogger.