Berbakti kepada Guru

Banyak cara yang dapat dilakukan seorang siswa dalam rangka berakhlak
terhadap guru, di antaranya adalah sebagai berikut.
 1. Menghormati dan memuliakannya, mengikuti nasihatnya.
 2. Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain.
 3. Tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru.
 4. Memuliakan keluarga dan sahabat karib guru.
 5. Murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak, tinggi ilmu dan keahlian, berwibawa, santun dan penyayang.
 6. Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya. Orang yang berhasil hingga menjadi ilmuwan besar, sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru.
 7. Menghormati dan selalau mengenangnya, meskipun sudah wafat.
 8. Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru. Hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar, turut mendoakan keselamatan guru.
 9. Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari.
 10. Sopan ketika berhadapan dengan guru, misalnya; duduk dengan tawadu’,tenang, diam, posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru,menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataan.
 11. Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas, terutama saat guru berbicara kepadanya.
 12. Berkomunikasi dengan guru secara santun dan lemah-lembut
Powered by Blogger.