Halaman 75 - Akar Bilangan

Sekarang lakukanlah seperti contoh di atas, tetapi gunakanlah tanda = dan >!
1.    225 <  23
2.    289 < 25
3.    1.225 = 35
4.    1.444 < 42
5.    2.116 >  34
Powered by Blogger.