Arah Mata Angin (Hal. 4)

Halaman 4
Arah mata angin dapat digunakan untuk membantu menentukan letak suatu benda.  Arah mata angin terdiri atas arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat  daya, barat, dan barat laut. Biasanya pada peta atau denah arah utara selalu berada di sebelah atas, arah selatan berada di bawah, arah barat berada di sebelah kiri, dan arah timur berada di sebelah kanan. Perhatikan gambar di bawah ini.1. Edo berdiri pada kotak yang berwarna merah.
  • Ke arah mana Edo harus melangkah untuk mendapatkan air minum di dalam  galon yang berada di kelas 5? (Edo harus berjalan 3 langah ke timur lalu 3 langkah ke utara)
  • Ke arah mana Edo harus melangkah untuk mendapatkan air minum yang  berada di kelas 1? (Edo harus berjalan 4 langkah ke arah timur)
  • Ke arah mana Edo harus melangkah untuk mendapatkan air minum yang berada di kelas 6? (Edo harus 1 langkah ke timur lalu 5 langkah ke utara), selengkapnya.
2. Tentukan letak galon kelas 2 terhadap galon kelas 3.
    Galon kelas 2 terletak 5 langkah ke arah timur dari galon kelas 3
3. Tentukan letak galon kelas 5 terhadap galon kelas 4.
    Galon kelas 5 terletak  2 langkah ke arah utara dan 4 langkah ke arah timur dari kelas 4
4. Dari galon kelas 5, 4 langkah ke timur kemudian 1 langkah ke utara terdapat  galon ruang guru.Tentukan letak galon ruang guru terhadap galon kelas 6. (Ruang guru terletak 2 langkah ke arah timur dan 3 langkah ke arah selatan dari kelas 6)
Powered by Blogger.