Apakah fungsi akar, batang, daun dan bunga pada tanaman?

Akar

Akar dan bagian-bagiannya

Akar mempunyai susunan dari luar ke dalam yaitu kulit luar (epidermis), kulit pertama (korteks), dan silinder pusat. Bagian-bagian akar terdiri dari tudung akar, ujung akar, batang
akar, cabang akar dan pangkal akar.

g3

Apakah fungsi akar itu:
 • untuk menguatkan berdirinya batang,
 • menyerap air dan garam mineral,
 • membantu penyerapan oksigen di udara pada tumbuhan tembakau, dan
 • menyimpan cadangan makanan misalnya pada tumbuhan umbi-umbian.
Berdasarkan bentuknya, terdapat dua jenis akar, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis  monokotil (biji berkeping tunggal). Misalnya, padi, jagung, dan kelapa. Adapun akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil (biji berkeping dua). Misalnya, mangga, jambu, jeruk, dan kacang-kacangan

Batang Tanaman

4        1           2
Batang  merupakan bagian tubuh tumbuhan yang ada di atas tanah, serta tempat melekatnya daun, bunga dan buah.
Fungsi batang:
 • untuk penyokong tubuh tumbuhan,
 • mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan,
 • mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. (alat transportasi)
 • alat respirasi / pernafasan (melalui lentisel)
 • menghubungkan daun dengan akar
 • sebagai tempat cadangan makanan (bagi sebagian tumbuhan)
 • alat perkembangbiakan vegetatif buatan
Daun Tanaman
Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut kloroļ¬l. Daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan susunannya, tulang daun ada yang menyirip (mangga dan jambu), menjari (singkong), dan sejajar (jagung. tebu, padi, dan alang-alang).
3       4        3

Fungsi daun yaitu :
 • untuk fotosintesis, 
 • penguapan air,
 • pengeluaran air berupa tetesan, dan
 • alat pernapasan tumbuhan /respirasi tumbuhan (melalui stomata)
 • tempat terjadinya transpirasi.
 • tempat terjadinya gutasi.
 • alat perkembangbiakan vegetatif (contoh : cocor bebek)
Bunga
 
Bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Bagian-bagian bunga meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari dan putik. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan dan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. 
Berikut bagian-bagian bunga :

hal02b

Fungsi bunga : 
 • sebagai alat perkembangbiakan generatif
 • untuk menarik perhatian serangga agar melakukan penyerbukan (bagi bunga yang memiliki mahkota indah)
 • menghasilkan biji
 • sebagai wadah menyatunya gamet jantan (mikrospora) dan betina (makrospora)
 • untuk dinikmati keindahannya oleh manusia
Buah dan Biji

11
Buah ada yang berdaging, contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji berkeping satu disebut monokotil

Fungsi buah dan biji: 
 • buah sebagai cadangan makanan
 • biji sebagai alat perkembangbiakan
Powered by Blogger.